TORA PETROL, SIR YÖNTEM VE UYGULAMALARIYLA SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM ORTAĞI

TORA PETROL, SIR YÖNTEM VE UYGULAMALARIYLA SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM ORTAĞI

TORA PETROL, “Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları” kapsamında akaryakıt servis istasyonlarında SIR Yöntemini uygulayarak (Statistical Inventory Reconciliation / İstatistiksel Envanter Kontrolü ) istasyonlarda yaşanacak olumsuz durumları erken tespit etmekle kalmayıp, yeni teknikler ve bu teknikleri destekleyen teknolojik cihazlar kullanarak hem çevre bilinci

Yeraltı Akaryakıt Depolama Tankı Sızıntıları ve Çevreye Etkileri

Yeraltı Akaryakıt Depolama Tankı Sızıntıları ve Çevreye Etkileri

Türkiye’ de çevresel hassasiyetin oluşturulması 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bu çerçevede yenilikler yapılarak, toprak ve yeraltı suyu kirliliğini azaltmak amacıyla kanunlar ve yönetmelikler çıkartılmıştır. Ancak, yapılan kanunlara ve yönetmeliklere ek olarak, çevresel kirliliği engellemek için yapılması gereken daha birçok düzenleme bulunmaktadır.

Akaryakıt Sektöründe ‘’Sürdürülebilir Bariyer’’ olarak SIR kullanın, farkı kendiniz görün! 

Akaryakıt Sektöründe ‘’Sürdürülebilir Bariyer’’ olarak SIR kullanın, farkı kendiniz görün! 

Akaryakıt Sektöründe ‘’Sürdürülebilir Bariyer’’ olarak SIR kullanın, farkı kendiniz görün!  Bir işletmenin ya da kurumun en temel stratejisi minimum maliyetle maksimum satışı elde ederek şirket karlılığını artırmaktır. Artan rekabet ve popülasyon, azalan yenilenemez enerji kaynakları ve gitgide kirlenen çevre, şirketleri

TSE Açısından “SIR” Yönteminin Önemi

TSE Açısından “SIR” Yönteminin Önemi

  TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Kara Taşıtları İçin-Emniyet Gerekleri Standardında belirtilen yeraltı akaryakıt depolama tanklarında sızdırmazlık kontrolü yöntemlerinden biri de İstatistiksel Envanter Kontrolü (SIR) yöntemidir ve İstatistiksel Envanter Kontrolü yönteminde kullanılan analiz metotları TS EN 13160-5 Tank Göstergeli Sızıntı Tespit Sistemleri

INSITE360

INSITE360

  Insite360, akaryakıt istasyonlarında stok yönetimi için ihtiyaçlarınızı tamamıyla karşılayabileceğiniz bir yazılımdır. Insite360 yazılımı ile tüm tanklarınızın stok durumları ve alarmları anlık bir şekilde takip edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Anlık takip sayesinde, akaryakıt istasyonlarında karşılaşılabilecek sızıntı/kaçak, hırsızlık, tank/dispenser kalibrasyon

Gerçek Kayıp/Kazanç

Gerçek Kayıp/Kazanç

   Pompa Kalibrasyonu (Overdispense/Underdispense)    Sezonsal Kesafet Farkları    Buharlaşma    Tank Kaçakları    Ürün Hattı Kaçakları    Dolum Hattı Kaçakları    Tank Menhol İçi Kaçakları    Pompa Altı Kaçakları    Hırsızlık   Pompa Kalibrasyonu (Overdispense/Underdispense) İstatistiksel envanter kontrolünün kayıp/kazanca neden olabilecek