TSE Açısından “SIR” Yönteminin Önemi

TSE Açısından “SIR” Yönteminin Önemi

  TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Kara Taşıtları İçin-Emniyet Gerekleri Standardında belirtilen yeraltı akaryakıt depolama tanklarında sızdırmazlık kontrolü yöntemlerinden biri de İstatistiksel Envanter Kontrolü (SIR) yöntemidir ve İstatistiksel Envanter Kontrolü yönteminde kullanılan analiz metotları TS EN 13160-5 Tank Göstergeli Sızıntı Tespit Sistemleri