• Gün Sonu Dolum

Gün sonu dolum, dolumun bir günün bitişi ile diğer günün başlangıcı arasında gerçekleştirildiği durumdur. Bu durumlarda gün sonlarında büyük farklar oluşmaktadır ve bu farklar incelendiğinde eşdeğer bir kazanç ya da kaybın birbirini dengelediği görülmektedir. Gerçek bir kayıp/kazanç değildir.

  • ATG Ölçüm Hataları – Tank Kalibrasyonlarındaki Sapmalar

ATG ölçüm hatalarından kaynaklı kayıp ya da kazançlar fiziksel anlamda bir ürün kaybı ya da kazancına neden olmamaktadır sadece gün sonu varyans değerlerinde sapmalara neden olmaktadır. İlgili zaman dilimi incelendiğinde kayıp ve kazançların birbirini dengelediği görülmektedir bu da gerçek bir kayıp olmadığının göstergesidir.

  • Dolumun Yanlış Tanka Kaydedilmesi

Dolumun yanlış tanka kaydedilmesi, gün sonunda fiziksel olarak dolumun yapıldığı tankta büyük bir kazancın, dolum olarak kaydedilen ancak fiziksel olarak dolumun yapılmadığı tankta aynı miktarda bir kaybın olduğu durumdur. Gerçek bir kayıp/kazanç değildir.

  • Dolumun Eksik/Fazla Kaydedilmesi
Gerçek Olmayan Kayıp/Kazanç