tank_urunhattiAslına bakılırsa, SIR– İstatistiksel Envanter Kontrolü eski moda stok  kontrol yöntemlerine benzer. İstasyon sahibi veya yöneticisi basit bir yöntemle tanktaki ürünü, dolumları ve satışları takip eder. Ancak takip bununla sınırlı kalır. Basit stok kontrol yöntemleri kesin sonuç vermez. Kullandığınız basit kontrol yöntemlerine göre belkide her ay yüzlerce litre yakıtı farkında olmadan kaybediyor olabilirsiniz!

SIR – İstatistiksel Envanter Kontrolü analizleri ile daha hassas  ve kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) tedarikçisi aynı bilgileri alıp işledikten sonra basit stok kontrol yöntemleri ile farkına varamayacağınız çok küçük kayıpları dahi fark edebilir.

Günlük tank kayıtları kullanılarak, SIR yöntemi yani istatistiksel yöntemler ile tanklarda veya ürün hatlarında meydana gelebilecek saatte 0,38 litre (günlük 9 litre) bir sızıntı tespit edilebilir.

Günümüzde stok takibi artık elektronik ortamda takip edilmekte, günlük veriler tank otomasyon sistemlerinden takip edilmektedir. Elektronik ortama geçiş ile birlikte veri sıklığında ve güvenilirliğinde çok büyük yol katedilmiştir. Bu gelişim süreci ile birlikte verinin takip edilmesi, yorumlanması ve raporlanması gerekliliği gündeme gelmiştir.

Yazılımlar sayesinde birçok istasyon aynı anda takip edilebilmekte, tankların ve ürün hatlarının günlük 9 litre’nin üzerinde sızdırmaz olduğu istatistiksel metodlar ile kanıtlanmakta ve raporlanmaktadır.

SIR – İstatistiksel Envanter Kontrolü Yöntemi ile Tankların ve Ürün Hatlarının Takibi