quick_report

Günlük olarak otomasyon sistemindeki verileri düzenli olarak kontrol eden bir istasyon sahibi büyük bir kaybı kolayca fark edebilir, küçük ama sürekli bir kayıp olduğunda fark edemeyebilir. Veriler daha uzun süre takip edildiğinde, bu küçük kayıpların katlandığı, kümülatif olarak arttığı görülmektedir. İstatistiksel Envanter Kontrolü bu noktada devreye girmektedir ve sorun olduğunu raporlayıp çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

  • Tankların durumları net bir şekilde ve zamanında ‘Geçti’, ‘Kaldı’ ya da ‘Sonuçsuz’ olarak raporlanır.
  • ‘Sonuçsuz’ olarak raporlanan tank için bu duruma sebep olabilecekler ile ilgili önerilerde bulunulur.
  • Tankın ‘Kaldı’ veya ‘Sonuçsuz’ olarak raporlandığı durumlar için muhtemel nedenler sunulur.
  • EPA’ nın 9 litre/gün (0.10 gph) kaçak hızı standardı eşik değeri olarak kabul edilmiştir. Eşik değeri ve hesaplanan kaçak hızı litre/gün olarak raporlarda sunulur.
SIR – İstatistiksel Envanter Kontrolü Yönteminin Sağladıkları