turk-standartlari-enstitusuTS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Kara Taşıtları İçin-Emniyet Gerekleri Standardında belirtilen yeraltı akaryakıt depolama tanklarında sızdırmazlık kontrolü yöntemlerinden biri de İstatistiksel Envanter Kontrolü (SIR) yöntemidir ve İstatistiksel Envanter Kontrolü yönteminde kullanılan analiz metotları TS EN 13160-5 Tank Göstergeli Sızıntı Tespit Sistemleri Standardında belirtilmiştir.

TORA Petrol, Wet Stock Management ve İstatistiksel Envanter Kontrolü (Statistical Inventory Reconciliation-SIR) raporlama hizmetlerini distribütörü olduğu Gilbarco Veeder Root firması ile yürütmektedir. Insite360 yazılımımız EPA (Environmental Protection Agency- Çevre Koruma Ajansı) tarafından sertifikalandırılmıştır. INSITE360 sayesinde, istasyonlardan elde edilebilen verilerin sıklığına bağlı olarak günlük hatta anlık envanter (stok) takibi yapabilmekte, istasyon ve tank bazında haftalık aylık ve yıllık İstatistiksel Envanter Kontrol (SIR) raporları oluşturabilmekteyiz.

İstatistiksel Envanter Kontrolü (SIR) yöntemiyle, istasyonlarda oluşabilecek akaryakıt hırsızlıkları ve akaryakıt pompa veya akaryakıt dispenser altı kaçakları (sump kaçakları) önlenebilmekte ve akaryakıt istasyonlarında oluşabilecek her türlü akaryakıt hat kaçağı, tank sızıntısı çok hassas bir şekilde takip edebilmektedir.

Maliyetli yeraltı akaryakıt tankı testi yerine SIR yöntemiyle akaryakıt stoğunuzu takip edebilir, daha ekonomik ve çevreye duyarlı bir biçimde istasyonunuzu kontrol altında tutabilirsiniz. Böylece akaryakıt kaynaklı toprak kirliliğinin temizlenme maliyetlerine göre çok küçük bir bütçe ile tedbir almış olursunuz.

İstatistiksel Stok Mutabakatı Departmanımız konusunda uzman analistleriyle, akaryakıt istasyonları konusunda tecrübeli mühendisleri ve INSITE360 yazılımı ile istasyonlarda oluşabilecek saatte 0,38 litrelik (9 litre/gün) sızıntıları istatistiksel metotlar kullanılarak erken tespit edebilmekte ve raporlayabilmektedir.

TSE Açısından “SIR” Yönteminin Önemi